Strona główna | Anarchizm Haszka | Lucyferyczny Chrystus | Kobieta według Schulza | Weronika R. Cichodajka.pl|O autorze | Podziękowania | Opowiadania | Księga gości | Napisz do mnie:-)

2. Reprezentacja i kreacja własnej osoby w pseudonimach internetowych
3. Ogólna charakterystyka stylistyki języka Internetu

2. Reprezentacja i kreacja własnej osoby w pseudonimach internetowych

Osoba, która wchodzi na czat, jest początkowo niemal zupełnie anonimowa. Sytuację tę zmienia w ramach rozwiązań udostępnianych przez dostawcę usługi. System bezpośredniej komunikacji internetowej wymusza formę prezentacji w postaci pseudonimu tak zwanego nicka. Pseudonim może być zastrzeżony hasłem, i wówczas nazywany jest nickiem stałym, lub pozbawionym tego rodzaju restrykcji nickiem tymczasowym. Pomoc portalu Wirtualna Polska tak definiuje różnicę pomiędzy dwoma rodzajami pseudonimów:

?Zarezerwowane nicki są przypisywane do Twojego loginu portalowego. Wystarczy być zalogowanym w portalu, by nie trzeba było podawać każdorazowo hasła na nicka. Dzięki temu logowanie do czata jest szybsze i prostsze. Nick tymczasowy ? nick na który może się zalogować każdy, bez podawania hasła. Dla wyróżnienia go od nicka zarezerwowanego przez inną osobę do jego początku doklejamy [serwer ? przyp. aut.] znaczek tyldy ~? (Logowanie 2005).

Pierwsza opcja wymaga zarejestrowania się, a niekiedy także podania serwerowi niektórych danych osobowych, druga natomiast pozwala bezpośrednio zalogować się na czat. Z punktu użytkownika wybór ma istotne konsekwencje, gdyż nicki ułożone są w kolejności alfabetycznej, jednak w pierwszej kolejności wymienia się nazwy zastrzeżone. Wyższe miejsce na liście zwiększa prawdopodobieństwo dostrzeżenia pseudonimu przez innych użytkowników, a co za tym idzie ? nawiązania satysfakcjonującego kontaktu. Nazwy uczestników czatu są dostępne dla wszystkich zalogowanych internautów. Nick służy identyfikacji użytkownika, odróżnieniu go od szeregu innych a także przekazaniu krótkiej informacji. Owa informacja jest bardzo ważna, ponieważ

?Przy nawiązywaniu (...) ?pogawędek? nikt nie sili się na kompleksowe zbieranie informacji, studiowanie życiorysów i cech osobowości. Wybór partnera kontaktu dokonuje się na podstawie kilku wskazówek ? ważną rolę odgrywa przy tym jego identyfikator. Nick (...) jest czynnikiem decydującym o tym czy kontakt zostanie nawiązany? (Naruszewicz-Duchlińska 2003, 86).

Przy pomocy środków językowych logujący się na czat przekazuje pierwszą informację o sobie pozostałym użytkownikom. Nick jest zatem jego wizytówką i decyduje o atrakcyjności osoby kryjącej się za pseudonimem. W miejsce dostępnego w bezpośrednim kontakcie oglądu wizualnego prezentowany jest tekst, funkcjonujący również jako swoisty plakat reklamowy, ujęty w krótki komunikat językowy. Taki charakter identyfikatora powoduje, że niektóre z nich przypominają ogłoszenia drobne umieszczane w gazetach i czasopismach. Warto zaznaczyć, że zawarte w nicku treści nie muszą zgadzać się ze stanem faktycznym. Internauci często traktują czat jako zabawę, pole zdobywania nowych doświadczeń, rozrywki. P. Nidecki (2004) tak opisał swoje doświadczenia:

?na kanałach związanych z cybersexem czai się sporo ?podszywek?, czyli panów udających panie (ba, zdarzało mi się w ten sposób grać innym na nerwach). Niektórzy są tak wyspecjalizowani, że opanowali typowe dla dziewczyn wyrażenia (...). W kulminacyjnym momencie zaś potrafią w dość perfidny sposób przyznać, że są facetem, co wywołuje zazwyczaj negatywne reakcje rozmówcy? (Nidecki 2004).

Nick nie jest wyłączną formą reprezentacji osobowości kreowanej na czacie, jej wyrazem jest również stosowany przez internautę język, który ma 24 ważki wpływ na wiarygodność prezentowanych informacji i jest istotnym narzędziem weryfikacji treści ? nie zawsze skutecznym. Świadomość tego zjawiska wymusza zastosowanie metody badawczej polegającej na oddzieleniu tekstu od realiów i niekwestionowaniu prawdziwości informacji prezentowanych przez internautów. Reprezentacje językowe są elementem świata wirtualnego ma niekiedy ograniczony związek z rzeczywistością. Niektóre ograniczenia narzuca język, inne (jak chociażby brak kontaktu wizualnego czy werbalnego) stanowią zasady funkcjonowania czatu.

2.1. Budowa nicka

Nick składa się ze znaków dostępnych z poziomu klawiatury. Ich liczba jest ograniczona do dwudziestu, ponadto system często nie pozwala na używanie niektórych znaków (jest to związane z zasadami nazewnictwa plików, zabraniających używania:\/;*??<>|, często także spacji). Reguły te mają swoje konsekwencje w budowie pseudonimów, muszą się one bowiem charakteryzować zwięzłością, a jednocześnie przekazywać określoną treść. Stopień złożoności nicka zależy nie tylko od systemu czatu ograniczającego liczbę znaków, ale także od wyobraźni autora. Zdecydowana większość ? 75 % ? internetowych pseudonimów ma prostą budowę: składają się z wyrazu bądź ciągu znaków. Nicki złożone (25 %) operują kombinacją słów, cyfr, podkreśleń dolnych, małych i wielkich literami, ale przede wszystkim przekazują zazwyczaj bogatszą treść. Większość czatów ogranicza korzystanie ze spacji, czego efektem jest używanie jako zastępników podkreśleń dolnych, na przykład:
(1) aga_i_jarek
(2) piotr_26
(3) marko_14
lub kombinacji małych i wielkich liter:
(4) KolecOlo
(5) LeClerc
Pseudonimy (1), (2), (3), (4) zawierają człon odimienny, bardzo rozpowszechniony w internetowej identyfikacji. W przypadkach (1) i (2) są to formy zdrobniałe, natomiast (3) inspirowany jest włoskimi bądź hiszpańskimi imionami. Wielkie litery mają tutaj (przykłady (4) i (5)) zupełnie inne zastosowanie niż w tradycyjnym języku pisanym: oddzielają wyrazy zastępując spację, a ponadto zmniejszają objętość tekstu, realizując regułę ekonomiczności. W większości przypadków nicki tworzone są z rzeczowników, przymiotników i zaimków, ale zdarzają się także twory zdania proste:
(6) BZYKNE
(7) chce_sexu_27
(8) kochamKOCHAĆ
Pseudonim (6) to najprostsza postać zdania, w którym podmiot wynika z formy orzeczenia. Brak polskich fontów nie wprowadza dwuznaczności, jak to ma miejsce w nicku (7). Przykład ów zawiera dodatkowo dopełnienie, które wzbogaca zarówno strukturę jak i treść nicka. W tekście wielu nicków dostrzec możemy cyfry bądź liczby, jak pokazują to przykłady (2), (3) i (7). Prócz liter alfabetu oraz omówionych znaków klawiaturowych (cyfry, podkreślenia dolne _) internauci stosują również wykrzykniki, nawiasy, dolara $ i małpy @. Ich zastosowanie może wnosić do nicka dodatkowe informacje bądź uatrakcyjniać pseudonim wizualnie dla przyciągnięcia odbiorców i zachęcenia ich do podejmowania prób nawiązania kontaktu. Twórcy pseudonimów często posługują się skrótami, akronimami:
(9)bi ? 'biseksualizm'
(10)wawa ? 'Warszawa'
(11)krak ? 'Kraków'
(12)z_wrocka ? 'z Wrocławia'
(13)4u ? for you, ang. ?dla ciebie?
(14)m ? ?mężczyzna?
(15)k ? ?kobieta?

Ich użycie zgodne jest z wymogiem zwięzłości, a jednocześnie pozwala przekazać jasną (zazwyczaj) informację dla pozostałych uczestników czat. Nicki często pozbawione są polskich znaków diakrytycznych. Z jednej strony jest to spowodowane tradycją ? wiele systemów komunikacji internetowej nie umożliwia wpisywania ?ogonków?. Drugim czynnikiem jest dążenie do ekonomiczności: uzyskanie z poziomu klawiatury znaków typu ś, ź, ż wymaga wciśnięcia dwóch klawiszy jednocześnie. Wydaje się, że ograniczone stosowanie wielkich liter również wynika z niechęci użytkowników do wciskania dwóch klawiszy jednocześnie. Konieczność posiadania identyfikatora odmiennego od obecnych na czacie powoduje, że internauci wprowadzają doń modyfikacje, zachowując pierwotną ideę, na przykład:
(16)adam7
(17)adamek2
(18)ADI__19
(19)adi_31
(20)adi4u
(21)andrzej007
(22)andrzej253
(23)Kiki
(24)kiki2
(25)marek_230
(26)Marek1974
(27)marek283

Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim (wskazują na to również prezentowane przykłady) w przypadku nicków odimiennych (choć przykłady (23) i (24) dowodzą, że również pseudonimy mogą się dublować). Najpopularniejszą modyfikacją jest dodanie liczby, cyfry lub litery. Dodanie sylaby w przykładzie (17) prowadzi do przesunięcia pola semantycznego. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku (20), gdzie zastosowano akronim ?4u? ? dla ciebie. Również użycie liczb może rozszerzać pierwotnie zaplanowaną treść: (18) i (19) sugerują wiek internauty, (26) prawdopodobnie rok urodzenia, zaś (21) odwołuje się do książkowej (lub filmowej) postaci Jamesa Bonda. Prezentowane przykłady dowodzą, że niektóre ograniczenia stawiane przez system wpływają korzystnie na zróżnicowanie nicków pod względem budowy oraz przekazywanych treści.

2.1.1Schematy budowy nicków

Analiza materiału badawczego ujawnia istnienie swoistych matryc pseudonimów. Najbardziej powszechnym schematem jest imię lub jego modyfikacja na przykład:
(28)Pavel >Paweł
(29)Kszystov > Krzysztof

Standard ten może być rozszerzony, a owo rozwinięcie idzie w kilku kierunkach. Może to być uzupełnienie o: W miejsce imienia (lub jego zmodyfikowanej wersji) używa się również innych nazw (na przykład milutki_enzo, Masażysta26, On37wawa), cech (na przykład leciutki_zboczek, ŻONATY_37WAWA, mistrz_patelni_) lub innych wyrazów, które w swej istocie powielają zaprezentowane wyżej schematy wymianie podlega jeden tylko element.
Bardziej złożona sytuacja zachodzi w przypadku nicków nawiązujących budową do sposobu tworzenia ogłoszeń. Mamy wówczas do czynienia z autoprezentacją oraz wyrażeniem oczekiwań wobec potencjalnego dyskutanta: (ekshibicjonista poszukuje widowni żeńskiej ? On_dla_kobiet_nago, mężczyzna w wieku 21 lat pragnie zaspokoić kobietę starszą od siebie ? dogodze_ od_siebie_starszej_on_21, osoba z Górnego Śląska poszukuje sponsorki ? szukam_sponsorki_g_slask). W takich przypadkach mamy do czynienia z rozwinięciem nicka o dopełnienie, a nierzadko również orzeczenie.

2.2.Przekazywanie informacji za pośrednictwem nicka

Za pomocą pseudonimu internauta przekazuje informacje, których adresatami są pozostali uczestnicy czatu. Często stara się wyróżnić spośród tłumu obecnych na czacie. Wykorzystuje do tego celu środki językowe oraz sztuczki związane z mechanizmami oferowanymi przez dostawcę usługi. Zadaniem nicka jest przede wszystkim identyfikacja, ale także pokazanie innym internautom treści, które z punktu widzenia użytkownika są ważne; one to decydują o sposobie postrzegania przez innych kryjącej się za nim osoby:
?Pseudonim ułatwia pierwszy kontakt i umożliwia późniejsze odnalezienie interesującej nas osoby wśród ?czatujących? rozmówców(...)? (Naruszewicz- Duchlińska 2003, 94).
Pozwala on uczestnikowi czatu chwalić się swoimi zaletami, pokazywać się z najlepszej strony, zaprezentować potrzeby i zachcianki lub jakikolwiek inny sygnał do obecnych na kanale internautów. Zazwyczaj celem internauty jest nawiązanie kontaktu z interesującym interlokutorem, a zatem podzielającym jego zainteresowania, akceptującym jego postawę i osobowość, otwartym na spełnienie pragnień. Nick powinien zatem zawierać treści ułatwiające poszukiwanemu rozmówcy odnalezienie właściwej osoby. Utworzony pseudonim zależny będzie od świadomości oraz stopnia sprecyzowania oczekiwań internauty, a także doświadczenia w komunikacji internetowej. Wielu użytkowników dba o swój wizerunek i stara się wyróżnić z tłumu za pomocą odpowiedniej konstrukcji pseudonimu. Jedną z możliwości jest umieszczenie swojego identyfikatora na szczycie listy. 4 % zebranych nicków tymczasowych wykorzystuje system sortowania stosowany przez serwer czatu, na przykład:
(30) ____ON38_łódź
(31) ____ŻORŻ___
(32) ___kubutek
(33) __ON38_łódź
(34) 32grzegorz32
(35) 36___On
(36) aaaaarek

Nicki (30) i (33) z pozoru przekazują tę samą treść. Różni je jednak ilość podkreśleń dolnych, które decydują o umieszczeniu pseudonimu bliżej szczytu listy. W następnej kolejności pojawiają się nicki rozpoczynające się od cyfr, dopiero później system bierze pod uwagę litery alfabetu. Działania te mają zwiększyć szansę nawiązania dialogu z innym internautą, a jednocześnie wyrazić otwartość na kontakt. Wśród nicków stałych zjawisko to ma charakter marginalny i wynosi niespełna 1 % (2 przypadki w zebranym materiale). Dzieje się tak dlatego, że system czatu przyznaje pierwszeństwo zarejestrowanym użytkownikom i zazwyczaj nie widzą potrzeby wykorzystywania mechanizmu sortowania, celem zwiększenia swej popularności. Analiza materiału zebranego na czacie Onetu wskazuje, że zdecydowana większość nazw ? około 75 % ? eksponuje lub przynajmniej sugeruje płeć użytkownika. Informacja ta przekazywana jest nawet w najprostszych pseudonimów odimiennych (i taki sposób prezentacji swej tożsamości płciowej jest najczęściej spotykany). Inną metodą jest włączenie do nicka końcówki rodzajowej, a w skrajnych przypadkach informacja ta jest przekazywana przy pomocy zaimka osobowym jak w przykładach (30), (33) i (35). Tak mocne akcentowanie płci dotyczy około 5 % wszystkich nicków (różnice między nickami stałymi a tymczasowymi są niewielkie).
Wielu internautów zamieszcza również informację dotyczącą regionu, w którym się znajdują ? uprzedzają one bardzo częste pytania rozmówców, a ponadto zawierają sugestię wobec potencjalnego interlokutora, na przykład osoba o pseudonimie (30) i (33) chętnie nawiąże kontakt z mieszkanką Łodzi. Treści tego rodzaju reprezentowane są przez włączenie do nicka nazwy miejscowości, województwa czy regionu, bądź też odpowiedniego skrótu (por. podrozdział ?Budowa nicka?).
Duża część nicków sugeruje wiek kryjącej się za nim osoby. Informację taką niesie zazwyczaj liczba określająca długość życia bądź rok urodzenia jak w przykładach (30), (33), (34), (35). Niekiedy liczba wpleciona w pseudonim jest nieprawdopodobna lub mało prawdopodobna ? wówczas do odbiorcy wysyłany jest inny sygnał: niezgody na ujawnianie takich danych.
Około 16 % wszystkich pseudonimów (różnica między loginami tymczasowymi i stałymi jest znikoma) zawiera informacje o wyglądzie, osobowości, charakterze, samopoczuciu, stanie psychofizycznym lub 31 potrzebach internauty. Do tej grupy zaliczają nicki w postaci epitetów:
(37) milutki_enzo
(38) DOBRYCHLOPAK__
(39) potrzebującajolka,
(40) mala_czarna19
rzeczowników:
(41) starszaczek
(42) romantyk1
(43) sunia
(44) dziewica
(45) brunet311

a także zdań lub wypowiedzeń:
46) jeden_stopien_do_raju_on_25
(47) sponsor_dla_pani_lub_pary
(48) szukam_kochanki_z_wrocka1
(49) stanął_mi_on29
(50) wyliżę_chętnej_on.

Epitety i rzeczowniki najczęściej określają osobowość lub stan psychofizyczny, niekiedy również wygląd internauty. Część zawiera także aluzję erotyczną: (39) ? obecność na kanale erotycznym ujawnia seksualny charakter potrzeb, (43) ? ma dwuznaczny charakter: zdrobniała nazwa psiej samicy lub kobiety źle się prowadzącej (Słownik języka polskiego 1992/3, 386) i (45). Zdania i wypowiedzenia mają charakter ogłoszeniowy: (46) ? zawiera pełną informację dotyczącą płci oraz wieku, a ponadto oryginalne hasło reklamowe, mające przyciągnąć uwagę potencjalnych rozmówczyń; (47) ? ujawnia płeć, pożądanego odbiorcę komunikatu, a także cel konwersacji; (48) ? szczegóły dotyczące nadawcy nie są tu wyraźnie wyeksponowane, ale na podstawie oczekiwań wobec adresatki możemy domyślać się płci i miejsca pobytu osoby kryjącej się za tym nickiem; (49) ? przedstawia stan fizjologiczny (erekcja) internauty i jego wiek, wyraźnie mówi też o płci; (50) ? zawiera ofertę erotyczną, a ponadto wyraźnie wskazuje na płeć obojga potencjalnych uczestników konwersacji. Pseudonimy (47) i (48) wyraźnie nawiązują do ogłoszeń towarzyskich: zarówno formą jak i treścią. Oferty złożone przez twórców tych nicków wykracza poza wirtualną rzeczywistość i jasno przedstawiają cele, dla realizacji których konwersacja zdaje się być jedynie środkiem.
Prócz omówionych już pseudonimów zawierających mniej lub bardziej przejrzystą informację około 15 % nicków tymczasowych jest pozbawiona takiego przekazu i stanowi przypadkowy ciąg cyfr bądź liter (wśród loginów zabezpieczonych hasłem jest to zjawisko raczej ograniczone i wynosi 3,5 %), na przykład:
(51) 221
(52) 123654
(53) asdasdasdasd
(54) gfjgg
(55) ffgghgh

(56) _hiaaaaaaaa

Tego rodzaju identyfikatory stanowią zazwyczaj odwzorowanie układu klawiatury. Charakterystyczny jest tutaj przykład (53), który jest sekwencją czterech serii uderzeń w kolejne klawisze, natomiast (55) to kombinacja podwójnych i pojedynczych kliknięć. Użytkownicy tego rodzaju pseudonimów negują ich reprezentacyjną rolę i ograniczają się do zalogowania w systemie. Tak wykreowany nick redukuje zainteresowanie kryjącą się za nim osobą, przekazując równocześnie informację, iż internauta nie oczekuje ofert komunikacyjnych. Podjęte przez autora próby nawiązania kontaktu z osobami identyfikującymi się zbiorami przypadkowych znaków zostały odrzucone, co potwierdza tę tezę.
Nadmienić trzeba, iż postęp technologiczny umożliwił szerszą prezentację z użyciem kamer. Jest to zjawisko stosunkowo mało rozpowszechnione w polskich czatach, ale stale rośnie jego popularność, szczególnie wśród odbiorców.
Z chęci podglądania innych wynikać może spora ilość pseudonimów negujących potrzebę nawiązania komunikacji.

2.3.Tworzenie nicków

Nicki zawierają informacje dla pozostałych uczestników czatu, a ponadto są ofertą komunikacyjną. Niewłaściwie utworzony pseudonim (tzn. nieadekwatnie do postawionych celów) może znacząco utrudnić komunikację z pozostałymi uczestnikami czatu. S. Rabin (Rabin 2001, 73-75) postuluje tworzenie nicków według następujących reguł:
1) nawiąż do swych zainteresowań, hobby, zawodu ? przyciągniesz uwagę ludzi mających podobne upodobania;
2) zaprezentuj wyróżniające cię cechy zewnętrzne ? umożliwisz zainteresowanie sobą wzrokowców;
3) sprawdź czy pseudonim nie wywołuje ryzykownych skojarzeń;
4) jeśli ktoś zajął wybraną nazwę, dodaj kombinację cyfr i liter, najlepiej niosących dodatkową informację;
5) liczby przy nicku sugerują wiek ? powinien się mieścić w przedziale 20-50 lat, ewentualnie można stosować liczby niejednoznaczne.
Wszystkich informacji sugerowanych przez Rabin nie sposób umieścić w jednym pseudonimie, należy wybrać te, które najbardziej odróżniają użyt34 kownika od innych. Analiza materiału wskazuje, że reguły te znajdują zastosowanie praktyczne, zwłaszcza rozwiązanie zaproponowane w punkcie 4 (na przykład: joasia1, joasia2, joasia3, joasia4) oraz 5: 54 % nicków stałych i 35 % nicków tymczasowych zawiera cyfry bądź liczby. Cechy zewnętrzne oraz zainteresowania prezentuje stosunkowo niewielki odsetek internautów (3 % zawiera informacje o swoim wyglądzie, zaś 5 % zainteresowania i hobby, a zaledwie 2 osoby ujawniały dane o swojej pracy: Policjant24 i MUNDUROWY_ 78). Postulat 3 jest nieostry i dlatego trudno zweryfikować jego zastosowanie. Autorka poradnika podaje też listę zakazów (Rabin op. cit., 75-77):
1) nick nie może być ciągiem liczb, bo są trudne do zapamiętania;
2) nie stosuj iksów, bo możesz zostać źle zrozumiany;
3) nie bądź zbyt tajemniczy;
4) bądź atrakcyjny lecz nie sprośny;
5) nie pozwól, by z twoim pseudonimem kojarzyły się choroby, słabości bądź dziwne skłonności.
Warto dodać, że Rabin podaje swe zalecenia i przeciwskazania zakładając, iż celem internauty jest uzyskanie popularności i akceptacji w społeczności uczestników czatu z możliwością przeniesienia znajomości do realnego świata. Zawęża to zastosowanie przytoczonych przez autorkę Flirtu w Internecie porad i nie wyczerpuje możliwości autoprezentacji przy pomocy nicka. Badania wykazują, że użytkownicy czatu często nie realizują postulatów Rabin, gdyż ich oczekiwania w stosunku do narzędzi komunikacji bezpośredniej są inne niż autorki poradnika. Dzieje się tak wówczas, gdy nie chcą oni nawiązywać kontaktów, co wyraża się w przyjęciu pseudonimu złożonego z niezrozumiałego ciągu liter lub cyfr. Dla takich założeń właściwą regułą jest: nie wyrażaj nickiem żadnych sensownych treści. Tworzenie pseudonimu wymaga określenia celu planowanej konwersacji i podporządkowania mu treści komunikatu. Z punktu widzenia atrakcyjności nicka ważną rolę odgrywa: . Wymienione czynniki wpłynąć mogą na zwiększenie ilości nawiązywanych kontaktów. Cele internautów są jednak zróżnicowane: wielu z nich próbuje wcielać się w role innych, część chce jedynie obserwować przebieg rozmowy i oglądać osoby upubliczniające swój wizerunek za pośrednictwem kamer internetowych. Istotnym elementem wpływającym na sposób kreacji nicka jest przywidywany czas użytkowania. Jednorazowe użycie jakiejś nazwy skłania do aktywnej promocji i nadania jej cech plakatu reklamowego bądź ogłoszenia wyrażającego na przykład stan samopoczucia twórcy. Taki charakter mają często nicki tymczasowe. Strategia wielokrotnego stosowania pseudonimu skłania do obrania bardziej zrównoważonego nicka, który będzie w większym stopniu służył identyfikacji i odróżnieniu się od innych niż prezentacji nastrojów czy doraźnych potrzeb.

2.4. Erotyka nicków

Wspomniano już wyżej o wielkiej wadze, jaką internauci przywiązują do tożsamości płciowej. Jest to podstawowa informacja o charakterze erotycznym, w większości bowiem przypadków rozmówcy nastawieni są na układy heteroseksualne (mówimy tutaj o towarzyskim celu konwersacji; aspekt 36 płciowy w mniejszym stopniu dotyczy czatów, w których tematem rozmów są zainteresowania bądź hobby). W przypadkach odmiennych wyraźnie to akcentują:
(57) aga_less1
(58) anal26biOna

Przytoczone przykłady nie tylko prezentują rolę przybraną przez internautki, ale również określają interesujący je krąg tematyczny oraz potencjalnych odbiorców przekazu. W pierwszym przypadku komunikat kierowany jest do lesbijek, a zatem tematyka rozmów będzie prawdopodobnie zawężona będzie do problemów tej orientacji seksualnej, w drugim zaś zachęca do otwartości ? dopuszcza obie płcie (bi > biseksualny) oraz śmiałe praktyki seksualne (anal > stosunek analny).
Zainteresowanie seksem i otwartość na poruszanie tematyki erotycznej jest wyrażana przez dołączenie do treści nicka znaku (bądź ciągu znaków) 'x'. Nicki takie jak:
(59) AADRIANXXXX
(60) landrynkaxx
(61) x___girl
zawierają informację o szczególnym zainteresowaniu seksem. Symbolika 'x' jako nośnika sugestii erotycznych jest szeroko rozpowszechnione w Internecie: na stronach WWW ('xxx' oznacza tu treści erotyczne bądź pornograficzne) i kanałach IRC (nazwy kanałów poświęconych erotyce często zawierają sugestię w postaci iksów), ale również w nominacjach materiałów współdzielonych przez użytkowników sieci peer-to-peer (filmy, obrazy, teksty itp.). Seksualne sugestie zawarte w nicku mogą być wyrażane przy pomocy przymiotników:
(62) AAA_TIGRA_DZIKA_I_NAMIETNA
(63) Goracy690
(64) Mokra_kicia_18
(65) namietna_kicia
(66) napalony
(67) On_22_doswiadczony
(68) Zmysłowy_On

Erotyczny przekaz nicków jest wyraźny. Właścicielka pseudonimu (62) kładzie nacisk na spontaniczność (dzika) i namiętność, a zatem cechy temperamentu świetnie się zapowiadającej kochanki. Kicia z przykładu (64) odwołuje się do stereotypu kotki, spragnionej pieszczot, a równocześnie wskazuje na fizjologiczny aspekt podniecenia seksualnego kobiety (mokra) i wiek internautki. Kolejny nick (65) odwołuje się do tego samego stereotypu i podkreśla swoisty walor ? namiętność. Męskie pseudonimy charakteryzują temperament właścicieli ? gorący (goracy > gorący) (63) i zmysłowy (68). Nick (66) w odwołuje się do pragnień seksualnych, sugeruje pilną potrzebę ich zaspokojenia. Identyfikator (67) stawia na doświadczenie (doswiadczony > doświadczony), które określa walory właściciela jako kochanka: wie, jak zaspokoić potrzeby kobiet.
Część nicków odwołuje się do seksu w sposób bezpośredni:
(69) misieksex25
(70) Pawel_chetny_na_sex
(71) sexus
(72) Wielbiciel_Sexu
(73) __sexoholik39
(74) a_moze_cybersex__m
(75) chce_sexu_27
(76) demon_sexu_on
(77) maciek_sexy
(78) mlody_lubi_sex
(79) on28_seks_z_18_za__
(80) ona_sex___cyber___real
(81) SEXI_LOVER
(82) sexowny_brunet

Wszystkie wymienione przykłady wyrażają pozytywny stosunek do seksu: jest on lubiany (78), wielbiony (72) oraz pożądany (70) i (75). Godną podkreślenia zaletą jest bycie ?sexi?, ?sexy? czy ?sexownym? ? dowodzi to atrakcyjności osoby określającej się tymi przymiotami. Niektórzy bardzo mocno identyfikują się z seksem: (69) ? pseudonim łączy się z wyrazem 'sex', (71) ? 'sex' stylizowany jest na imię łacińskie, (73) ? wyraża uzależnienie od 'sexu', jest neologizmem podobnym do wyrazów takich jak alkoholik czy pracoholik. W przypadku nicków (74) i (80) mamy do czynienia z konkretnymi propozycjami ? zabawy w seks wirtualny, z możliwością przeniesienia w świat realny (80). Właściwością większości (spośród reprezentowanej grupy wszystkich z wyjątkiem jednego) omówionych pseudonimów jest angielska pisownia wyrazu 'sex'.
Erotyka w nickach pojawia się ze zróżnicowanym nasileniem: od aluzji czy skromnych sugestii po otwarte propozycje. Pseudonimy internetowe (o ile odnoszą się do erotyki) często wyrażają afirmację seksu i spraw z nim związanych. Anonimowość sprzyja porzuceniu niemal wszelkich ograniczeń, stąd też niekiedy identyfikatory przybierają formy bardzo bezpośrednie (na przykład __Jurny_Kutas).

ŠŠŠ

Nick jest ciągiem znaków dostępnych z poziomu klawiatury (nie wszystkich) służącym logowaniu się w Internecie (między innymi na czatach, ale również w grupach dyskusyjnych, forach, sklepach i innych). Pseudonim internetowy służy jako identyfikator uczestnika czatu i oferta komunikacyjna. Wynika z tego szereg konsekwencji: zróżnicowanie nicków, autoreklamowy charakter części nazw, ujawnianie potrzeb i zainteresowań, jak również prezentacja zalet charakteru i osobowości, a także wyglądu.

3. Ogólna charakterystyka stylistyki języka Internetu

Na górę

3.1. Stylistyka języka Internetu a styl potoczny

Zasady stylistyki panujące w czatach internetowych są zbliżone do reguł obowiązujących w języku potocznym, który charakteryzuje "dążność do skrótu" (Kurkowska, Skorupka 1959, 239). "Stylistyka polska" podaje:

"W zakresie fonetyki można ją (dążność do skrótu - przyp. aut.) upatrywać w uproszczeniach i redukcjach fonetycznych, o których mówiliśmy wyżej. W zakresie słownictwa i słowotwórstwa - w faworyzowaniu tych typów struktur wyrazowych, tych wyrazów i zwrotów, które pozwalają na szybsze choć mniej dokładne formułowanie myśli" (ibidem).)

Specyfika komunikacji za pośrednictwem czatów internetowych wyklucza redukcje fonetyczne, jako że realizacji dźwiękowej przekazywanych tekstów nie ma, natomiast występuje cała gama uproszczeń w słownictwie. Z jednej strony mamy do czynienia ze skróconymi wersjami wyrazów:

(83) cze - 'cześć'
(84) tel - 'telefon'
(85) foto - 'zdjęcie'

z drugiej zaś z skrótami pochodzenia angielskiego:

(86) c ya - ang. See Ya'do zobaczenia'
(87) thx - ang. Thanks 'dziękuję'
(88) w8 - ang. Wait (gra słów: w[u]+8[eit]=ueit) 'czekaj'

W języku Internetu dążność do skrótu często prowadzi do zastępowania polskich (i nie tylko) znaków diakrytycznych literami łacińskimi, z których się wywodzą, na przykład:

(89) a jaka masz fryzurke?
(90) SKAD JESTES
(91) chcesz sie spelnic?
(92) Ciagle mysle o Tobie

Omówione w poprzednim rozdziale nicki internetowe podlegają tendencjom upraszczania budowy - jest to wynikiem ograniczeń w kwestii długości nicka stawianych przez portal udostępniający usługę. Brak znaków diakrytycznych dotyczy także pseudonimów, które czasem nie mają takiej możliwości z uwagi na ograniczenia ze strony serwera. Inną cechą stylu potocznego jest używanie charakterystycznych wyrazów (zwanych potocznymi). Język Internetu obficie czerpie ze słownictwa potocznego (także wulgaryzmy), jak chociażby w zdaniu:

(93) No widac facet, ze troche praktyki brakuje.
(94) zajebiście !jesteś cudowna

Obok elementów stylu potocznego język Internetu ma szereg wytworzył wiele nowatorskich rozwiązań wzbogacających treści przekazywane tą drogą. O tych unikalnych cechach piszę w dalszej części pracy.

3.2. Akronimy

Akronimy w rozumieniu właściwym dla języka Internetu definiowane są jako "wyrazy utworzone z pierwszych liter danego zwrotu" (Szumilas 2005, 70). Są one stosowane przez bardziej zaawansowanych użytkowników i służą skróceniu wypowiedzi rytualnych, na przykład:

(95) BB - ang. Bye Bye 'do widzenia'
(96) BRB - ang. Be Right Back 'zaraz wracam'
(97) BTW - ang. By The Way 'przy okazji'
(98) CU - ang. See You 'do zobaczenia'
(99) DND - ang. Do Not Disturb 'nie przeszkadzać'
(100) EOF - ang. End Of File 'koniec pliku'
(101) FAQ - ang. Frequently Asked Questions 'najczęściej zadawane pytania
(102) IMHO - ang. In My Honest Opinion 'moim skromnym zdaniem'
(103) IMO - ang. In My Opinion 'moim zdaniem'
(104) PLZ - ang. Please 'proszę'
(105) ROTFL - ang. Rolling On The Floor Laughing 'tarzam się ze śmiechu po podłodze'
(106) R U M/F - ang. Are You Male/Female 'czy jesteś mężczyną/kobietą'

Przykłady (95) i (98) to zwroty rytualne, pożegnania; ich zastosowanie dotyczy przede wszystkim komunikacji bezpośredniej (komunikatory, czaty, IRC). Popularny skrót (97) możemy znaleźć w każdym niemal rodzaju komunikacji internetowej, w której zachodzi sytuacja dialogu. (96) i (99) znajdują zastosowanie w ICQ (ale także w innych narzędziach komunikacji bezpośredniej), gdzie określają brak dostępności internauty. (100) jest stosowany na różnego rodzaju forach i w grupach dyskusyjnych dla zademonstrowania końca wypowiedzi. (101) oznacza dokument składający się z pytań i odpowiedzi, stąd też zastosowanie tego skrótu jest bardzo szerokie i dotyczy wszelkich sposobów komunikacji internetowej. Przykłady (102) i (103) mają podobne znaczenie i są spotykane w grupach dyskusyjnych, komunikatorach internetowych, systemie IRC oraz na czatach i forach. Uniwersalny charakter akronimu (104) nie ulega wątpliwości - korzystają zeń użytkownicy czatów, forów, list dyskusyjnych, ICQ, IRC, Gadu-Gadu, gier komputerowych, a także telefonów komórkowych. (105) ma charakter emocjonalny, jest zatem stosowany w rozmaitych sytuacjach dialogowych (niektóre komunikatory internetowe interpretują taki skrót jako emotikon graficzny). Zawarte w skrócie (106) pytanie stawiane jest zwykle w komunikacji międzykulturowej (ICQ, IRC, gry), gdy brakuje informacji na ten temat w nicku bądź profilu. Warto zwrócić uwagę, że poszczególne elementy akronimu (106) są używane powszechnie jako zastępniki angielskich słów (R - Are, U - You, M - Male, F - Female) w innych wypowiedziach, na przykład: R U from? - ang. (Where) Are You From 'skąd jesteś'.
Akronimy znajdują zastosowanie przede wszystkim wśród użytkowników grup dyskusyjnych, forów, systemu IRC, ale także internauci korzystający z czatów wplatają w swoje wypowiedzi rozmaite skróty (ja wawa, nick Adi4u ). Często komunikatory internetowe zawierają w swych nazwach ukryte skróty, na przykład:

(107) ICQ - ang. I Seek You 'szukam cię'
(108) IRC - ang. Internet Relay Chat
(109) AOL - America Online
(110) GG - Gadu-Gadu

Akronimy spełniają ważną rolę w komunikacji na granicy kultur, na przykład w grach komputerowych, ale również w międzynarodowych komunikatorach. Służą zwiększeniu przejrzystości tekstu (wielkie litery wyróżniają się na tle małych), zawierają zwroty grzecznościowe i rytualne, niekiedy wyrażają też emocje. Niektóre akronimy odpowiadają wyrazom i są wplatane w rozmaite wypowiedzi (na przykład R, U).

3.3. Emotikony i obrazy

Wikipedia definiuje emotikony (buźki) jako:

"Emotikon lub Emotikonka (ang. emoticon) to złożony ze znaków ASCII wyraz nastroju, używany oraz nadużywany przez użytkowników Internetu. Według Mike'a Jonesa z Microsoftu pierwszy emotikon został przesłany 19 września 1982 roku. Użyto go w wiadomości z Carnegie Mellon University. Inni twierdzą, że emotikony są o wiele starsze" (Emotikon 2005).

W pomocy Onetu możemy przeczytać mniej sformalizowane wyjaśnienie:

"Służą do urozmaicania pisanego tekstu oraz pomagają w przekazywaniu Twojego nastroju. Jedne i drugie pozwalają nam szybciej przekazać to, co mamy do powiedzenia. A na czacie czas jest cenny..." (Obrazki i buźki 2005).

Znaczenie parawerbalnego aspektu komunikacji internetowej, jakim są emotikony, jest bardzo duże. Możemy je spotkać w listach elektronicznych, grupach dyskusyjnych, komunikatorach internetowych, systemie IRC, na czatach, forach dyskusyjnych i wielu innych. Podstawowy zestaw emotikonów, zaprezentowany w tabeli 1 jest powszechnie stosowany w komunikacji internetowej i można spotkać je w każdym z wymienionych obszarów Internetu. Prezentacja nastrojów przy pomocy emotikonów może mieć dwojaką realizację: Buźki nie tylko ozdabiają treści, lecz stają się w niektórych wypadkach sekwencją dialogową. Niektórzy internauci prowadzą rozmowy wyłącznie przy pomocy graficznych emotikonów, dzięki czemu jest ona niejednoznaczna i atrakcyjna (tego typu eksperymenty mają znaczenie przede wszystkim rozrywkowe).
Tabela 1. Najpopularniejsze emotikony
OnetInteriaICQGGTekstZnaczenie
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB):-)uśmiech
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB);-)uśmiech z przymrużeniem oka
(1kB)(1kB)brak(1kB):->uśmiech słodki lub grymas podejrzliwości
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB):-(smutek, zmartwienie
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB);-(płacz
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB):-Dśmiech
(1kB)(1kB)(1kB);-p;-ppokazanie języka
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB):-|obojętność, zdecydowanie
(1kB)(1kB)(1kB)(1kB):-/grymas niezdecydowania/zniesmaczenia
(1kB)(1kB)(1kB)(5kB):-*pocałunek
(1kB)(1kB)(1kB)(2kB):-ozdziwienie
Zestaw emotikonów zaprezentowany w tabeli 1 jest wykazem najpopularniejszych buziek i nie wyczerpuje tematu (strona www.emotka.prv.pl prezentuje blisko 140 różnych emotikonów, zaś www.emotikony.pl ponad 220). Warto zwrócić jednak uwagę, że witryny poświęcone emotikonom dość swobodnie i niejednoznacznie opisują zakres znaczeniowy poszczególnych buziek. Przedstawione w tabeli 1 mają swoją tradycję, a interpretacja ich znaczenia stała się przedmiotem rozważań w prasie fachowej (miesięcznik Internet).
W tabeli zaprezentowane zostały tradycyjne buźki z "noskami" czyli znakiem "-". Często jednak rezygnuje się z kreski, na przykład:

(111) ;-) = ;)
(112) :-P = :P
(113) :-D = :D

Wpisanie jednej z dwóch możliwych form w komunikatorze internetowym daje ten sam efekt, a wymaga mniej czasu, dlatego też wersje pozbawione "noska" cieszą się obecnie największą popularnością (Emotikon 2005). Swoistą nowością jest zamiana "oczu" (czyli ";" oraz ":") znakiem "=" (na przykład :-P to =P). Część internautów preferuje tak zwane emotikony japońskie, na przykład:

(114) ^_^ - zadowolenie
(115) O_O - zdziwienie

Tego typu internetowe gesty są stosowane przez zaawansowanych internautów, spędzających przed ekranem regularnie wiele godzin. Tradycyjne formy ekspresji stają się dla nich monotonne i tracą na atrakcyjności, czego efektem jest powstawanie nowych emotikonów.
Emotikony z tabeli 1 w większości oddają uczucia pozytywne: uśmiech występuje w trzech przypadkach, śmiech, pocałunek, również pokazanie języka jest gestem przyjaznym (w odpowiednim kontekście ma on zabarwienie erotyczne i oznacza głęboki pocałunek lub pieszczotę oralną). Uczucia negatywne również mają swoją reprezentację: płacz, smutek, złośliwy uśmiech czy grymas zniesmaczenia. Należy zauważyć, że znaczenie poszczególnych gestów jest ściśle związane z kontekstem wypowiedzi, a podane wyjaśnienia odnoszą się do najpopularniejszych zastosowań poszczególnych emotikonów.
Emotikony są otwartym systemem znaków, w związku z czym modyfikacji ulega ich znaczenie i ciągle powstają nowe. Każdy komunikator internetowy czy czat ma własny zestaw buziek, który różni się od innych nie tylko wyglądem, ale także ilością. Niektóre aplikacje (na przykład Gadu-Gadu) pozwalają na rozszerzanie domyślnej bazy emotikonów i dodawanie nowych.
Prócz emotikonów, które składają się ze znaków klawiaturowych, użytkownicy czatów i komunikatorów internetowych korzystają także z obrazów oznaczających nie tyle emocje, co konkretne wyrazy, na przykład (przykłady pochodzą z komunikatora internetowego Gadu-Gadu):

(116) heej - hej
(117) (4kB) - boks

Ten swoisty powrót do pisma obrazkowego cieszy się wielką popularnością, bowiem graficzne elementy uatrakcyjniają i upraszczają komunikację - jedno kliknięcie myszą wystarcza do przekazania informacji.

3.3.1 Emotikony erotyczne

Specyficzną formą wypowiedzi internetowej jest użycie emotikonów wyrażających treści związane ze sferą erotyki i seksu. Ich zastosowanie jest dość wąskie ze względu na brak graficznych odpowiedników w komunikatorach internetowych i czatach, a także dużą swobodę wypowiedzi na kanałach poświęconych erotyce. Użytkownicy tych kanałów komunikacji nie silą się na eufemizmy, wprost przedstawiają swoje oczekiwania. Internauci korzystający z sieci IRC, w której dostępna jest wyłącznie komunikacja znakowa znajdują uzasadnienie dla tego rodzaju środków wyrazu.
Wykaz emotikonów erotycznych opublikowanych na stronie www.emotikony.pl zamieszczam w tabeli 2. Są wśród nich znakowe przedstawienia narządów płciowych, czynności seksualnych (akt seksualny, seks oralny i grupowy, masturbacja), a także symbol plemnika.
Tabela 2 Emotikony erotyczne
EMOTIKON WYAŚNIENIE
===8 ...pan
)@( ...pani
[oo<<--<<] seks we dwoje...
o<-o<--< seks francuski...
oo<<-o<-< orgietka...
:)@=8(: seks w trakcie...
:-o==8 ...pani panu...
:-P@ ...pan pani...
=m=8 pan sobie robi...
--=m=8 ... i zrobił...
~~~o plemnik
)m( pani sobie robi...

3.4. Zasady konwersacji - netykieta

Podczas internetowych rozmów często wymaga się od użytkownika podporządkowania pewnym regułom zwanym netykietą, definiowaną jako:

"Netykieta, podobnie jak zwykłe zasady przyzwoitego zachowania, nie jest dokładnie skodyfikowana, ani nikt nie zajmuje się systematycznym karaniem osób łamiących te zasady, jednak uparte łamanie zasad netykiety może się wiązać z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak np.: odcięcie "niegrzecznego" osobnika od określonej usługi internetowej przez administratora danej usługi" (Netykieta 2005).


Czat portalu Interia dla potrzeb promocyjnych i reklamowych wprowadził własne nazwy powszechnie znanych pojęć i czat jest tu czaterią, zaś netykieta - czatykietą. Dla potrzeb niniejszej pracy będę używał terminów ogólnie przyjętych i używanych przez pozostałe portale (Wirtualna Polska, Onet, Polchat i inne). Należy tutaj podkreślić, że zasady te są zbliżone we wszystkich rodzajach komunikacji internetowej, które podlegają moderowaniu (IRC, fora, czaty, listy dyskusyjne, w mniejszym stopniu komunikatory internetowe). Reguły owe głoszą między innymi:
Wymienione powyżej zasady są najbardziej uniwersalnymi, mogą wszak występować także przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych kanałów IRC, pokoi czatu (na przykład zasady pokoju Polonistyka na portalu Interia), forów i innych form wymiany myśli przez Internet. Wprowadzają one regulacje pozwalające ograniczyć frustracje związane z użytkowaniem zasobów sieciowych, ale równocześnie w pewnym stopniu ograniczają swobodę wypowiedzi.

3.5. Inne właściwości stylu internetowego

Budzącą szereg wątpliwości językoznawców właściwością języka internetowego jest brak dbałości o poprawność ortograficzną. Czynniki wpływające na taki stan rzeczy są zróżnicowane: pośpiech ważny zwłaszcza w komunikacji bezpośredniej, zróżnicowany poziom wykształcenia internautów, wreszcie swoisty bunt przeciw ogólnie przyjętym zasadom, próba przemycenia przez sito automatycznych moderatorów wyrazów powszechnie uznawanych za wulgarne. Jakkolwiek by zjawisko to oceniać, należy zwrócić uwagę na fakt jego występowania.
Błędy wynikające z pośpiechu są łatwe do uchwycenia. Są to przestawienia szyku liter w wyrazie, pominięcie jakiegoś znaku, dodanie litery w niewłaściwym miejscu:

(118) wiesz nie będe zgdaywał bo to obszerny temat - przestawienie szyku liter w wyrazie zgdaywał (powinno być zgadywał)
(119) A nie malepszych czatów - pominięcie znaku spacji między wyrazami ma i lepszych
(120) i delikatnie poowloczam nim po oklolicach brodawki - dwukrotne nadużycie litery: poowloczam i oklolicach

Błędy te zazwyczaj nie utrudniają komunikacji i zazwyczaj znajdują zrozumienie u odbiorcy, który dostrzega wolę szybkiego replikowania i docenia to. Inaczej przedstawia się z typowymi błędami ortograficznymi, budzącymi podejrzenia co do wykształcenia nadawcy:

(121) pochwal sie to może też spróbóje - powinno być spróbuję
(122) SKOND KLIKASZ - powinno być skąd

Język Internetu jeszcze swobodniej traktuje zasady interpunkcji, o czym świadczą przykłady (118) i (120), w których nie rozdziela się przecinkiem zdań pojedynczych. Nie przestrzega się również nakazu stawiania wielkich liter na początku zdania - przykłady (118) i (121).
Warto wspomnieć o tym, że pisanie wyrazów wielką literą oznacza krzyk bądź silne nacechowanie emocjonalne wypowiedzi. Nie każdy internauta zdaje sobie z tego sprawę, jednak jest to właściwość powszechnie znana, o czym świadczy uwaga w pomocy czatu Interia "NIE PISZ DUŻYMI LITERAMI - bo ludzie mogą pomyśleć, że wrzeszczysz." (Etykieta....netykieta.....CZATykieta!!! 2005).

# # #


Język Internetu obficie czerpie ze stylu potocznego - znaleźć tu można elementy słownictwa potocznego (także wulgaryzmów), występuje też silna tendencja do upraszczania zarówno złożonych konstrukcji składniowych, jak i pojedynczych wyrazów. Ważną rolę w tych redukcjach pełnią akronimy - skróty zastępujące dłuższe wyrazy, a nawet całe zwroty. Tendencja do zmniejszania ilości znaków podyktowana jest dążeniem do przyspieszenia komunikacji. Wobec braku możliwości ekspresji przy pomocy gestów i mimiki, internauci korzystają z emotikonów, które pozwalają wyrazić emocje i uczucia, a także treści o charakterze erotycznym. Podobne zadanie spełniają niektóre akronimy.
Swoboda komunikacyjna, jaką daje Internet, prowadzi niekiedy do nadużyć, w związku z czym pojawił się zbiór reguł porozumiewania się za pośrednictwem sieci zwany netykietą. Postulaty netykiety mają na celu zmniejszenie ilości zbędnych informacji oraz irytacji pozostałych uczestników komunikacji (wywołanej na przykład obraźliwymi bądź sformułowaniami).
Tendencja do przyspieszenia komunikacji internetowej przyczynia się do zmniejszenia dbałości o stosowanie znaków diakrytycznych, wielkich liter, a także błędów. Są one rezultatem przeniesienia punktu ciężkości z poprawności językowej na rzecz maksymalnie szybkiej wymiany replik.
Na górę
Pobierz całość [Zip 661 kb]

Strona główna | Anarchizm Haszka | Lucyferyczny Chrystus | Kobieta według Schulza | Weronika R. Cichodajka.pl| O autorze | Podziękowania | Opowiadania | Księga gości | Napisz do mnie:-) | forum